Y Grwp/Cefndir

Mae Capoeira Mocambo yn ymroddedig i ddysgu a datblygu Capoeira traddodiadol yng Ngogledd Cymru. Rydym hefyd yn perfformio  ymdoddiad o wahanol ffurfiau o gelfyddyd  sydd yn hyrwyddo  ffurfiau eraill o gelfyddyd gyfoes ble mae Capoeira dal yn ddylanwadol.

Mae Centro Cultural de Capoeira Mocambo yn gysylltiedig gyda “Associaςão de Capoeira Senzala Santos”, ysgol  yr uchel ei barch, Brif Feistr Mestre Sombra yn Santos, São Paulo State, Brazil.

Sefydlwyd Capoeira Mocambo yn ffurfiol ar gychwyn 2010 yn dilyn dwy flynedd o waith allanol gan (y pryd hwnnw Aluno Formado) Colin Daimond gyda gweithgareddau gyda Cymdeithas Prifysgol Bangor a dosbarthiadau rheolaidd ar gyfer oedolion a warantwyd gan Gwmni Dawns Cymunedol “Dawns i Bawb”.

Gradddiodd Monitor Colin fel athro yn 2004. Mae o wedi rhedeg llu o brosiectau mewn ysgolion yng Ngogledd Cymru ers 2005.

Cefndir

Mae Capoeira yn gyfuniad o gelfyddydau milwrol, dawns a cherddoriaeth a ddatblygwyd gan Affricanwyr oedd yn gwrthryfela yn erbyn  ei caethwasiaeth ym Mrazil. Mae’n rhannu hanes gymdeithasol gyffredin a chelfyddyd arall Affricanaidd-Brazil sef “Samba”

Mae Capoeira yn gem chwareus gyda deialog gorfforol yn cymeryd lle rhwng dau “Capoeiristas” yng nghanol cylch o’r enw “Roda”. Mae’r ddau/ddwy sy’n cymryd rhan yn ceisio rhagori ar eu gilydd gyda gwaith  athletig a champau acrobataidd a thrwy aflonyddu ar symudiadau naturiol y llall. Mae’r Capoeiristas sydd o gwmpas y cylch yn  chwarae’r gerddoriaeth yn trefnu’r tempo  a steil y gem sydd i’w chwarae. Mae Capoeira yn gymdeithasol yn gwbl gynhwysol a phob gem o Capoeira yn unigryw a byrfyfyr.

Yn ystod yr 30 mlynedd diwethaf mae Capoeira wedi dod yn boblogaidd o’i wreiddiau hynod fel celfyddyd anghyfreithlon. Mae symudiadau Capoeira yn ddylanwadol ar ddawns gyfoes, Stryd a “Break Dance” ac hefyd ar chwareon coreograffig celfyddyd milwrol o’r enw “Tricking”.