Home

Datblygwyd Capoeira’n Gelf Filwrol wedi ei chuddio fel dawns gan Affricanwyr i wrthryfela yn erbyn eu caethwasiaeth ym Mrasil. Mae dosbarthiadau Capoeira yn cynnwys Dawns, Ciciau Celf Milwrol,  Symudiadau Acrobatic, Drymio a llawer o hwyl.

Capoeira was developed as a Martial Art disguised as Dance by Africans rebelling against their slavery in Brazil.  Capoeira classes include Dance moves, Martial Arts Kicks,  Acrobatics, Music and a lot of fun.

3 Berimbaus BananeiraCapoeira Mocambo Children Wales quebrada

Clip Dosbarthiadau / Footage from class : Capoeira Mocambo you tube

Weler http://colindaimond.co.uk am mwy o wybodaeth am dan:

Bloco Sŵn, Gweithdau a Perfformiadau Samba, Gwersi Drymio, Taro Jync, Dawns Cyffoes, Digwyddiadau Busnes, Addysg ac Ysgolion, Digwyddiadau Cymunedol.

See http://colindaimond.co.uk for more information about:

Bloco Sŵn, Team Building, Carnivals and Community Events, Samba & Drum Workshops, Junk Percussion, Dance performances, work in Schools, Project Cuba, Percussion Tuition.